Danshuis

Pieremachochel organiseert het Nederlands Danshuis, dat eens per maand wordt georganiseerd in het 3G Centrum, Bernadottelaan 23 in Utrecht. Onder begeleiding van levende muziek leert u een aantal nieuwe dansen aan. Ervaring is dus niet nodig, er worden altijd dansen uitgelegd. Muzikanten zijn ook welkom om mee te komen spelen met het eigen orkest.

Programma voor de komende tijd (let op gewijzigde locatie):

Tenzij anders vermeld vindt het danshuis plaats in het 3G Centrum, Bernadottelaan 23, 3572 VC Utrecht (Google Maps)
Toegang: € 7,50; aanvang 20.00 uur.
Info: Johan Verbeek: 030-2936576
e-mail: info@DansgroepPieremachochel.nl


Programma van de afgelopen tijd:


Enthousiast geworden over Nederlandse volksdans?

Nieuwe dansers en muzikanten zijn altijd welkom. In het bijzonder is er momenteel een mannentekort. Pieremachochel oefent elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in het 3G Centrum, Bernadottelaan 23, Utrecht (Google Maps). De groep vraagt geen contributie. Kom gerust langs om een keer mee te dansen en met een van de Pieremachochelaars te babbelen.

Neem voor meer informatie over dansen bij Pieremachochel contact op met Meine Vellinga (030 6374256) of info@dansgroeppieremachochel.nl.

Home
Dansen
Orkest
Danshuis
Kostuum
Buitenlandse optredens
Geschiedenis
Links
Contact

Intern